Print Friendly, PDF & Email

Hvordan foregår betaling?

Ved køb af et-tre interviews (livshistorie model 1-3) betaler du i to lige store rater. Den første rate vil jeg bede dig betale lige efter det første interview, og herefter går jeg i gang med at skrive. Den sidste rate falder, når du har læst og godkendt den færdige historie.
Ved køb af flere end tre interviews falder betalingen i flere rater efter aftale med dig. Men den første altid umiddelbart efter det første interview.
Ønsker du at få din historie trykt som bog, får du en særskilt faktura på trykningen.