Print Friendly, PDF & Email

Ikke alle har sprog/hukommelse til at fortælle

Mennesker med demens, psykisk udviklingshæmning eller senhjerneskade har brug for hjælp til at fortælle deres livshistorie. Hvorfor det er så afgørende, er der skrevet mange og tykke bøger om. Men det fortælles også med få ord i folderen ”At tage livshistorien alvorlig”. Den er skrevet af Ove Dahl, der i 2009 gennemførte et projekt om ’reminiscens og den personlige historie’ på Rødbo, en institution for personer med senhjerneskade. Ove Dahl citerer i sin indledning læge og tidligere hjerneforsker Kjeld Fredens:

Vor identitet har sine rødder i fortællingen. Den livshistorie vi fortæller, når vi beretter om, hvorfra vi kommer, og de mange andre fortællinger, vi disker op med, er med til at skabe et samlet billede af os selv som person. Det er derfor ikke så mærkeligt, at personer med hukommelsesvanskeligheder kan have problemer med deres identitet. På den måde må vi forvente, at fortællingen kan være et stærkt værktøj til både at bygge hukommelse og identitet op igen.

Det handler om livskvalitet …

 

’Reminiscensmetoden’ har ofte været anvendt til at inddrage livshistorien i det pædagogiske arbejde med mennesker, hvis hukommelse og/eller sprog er svækket. Reminiscens kan oversættes ’genkaldelse af erindring’. Metoden anvender systematisk minder og erindringer, vækket gennem f.eks. billeder, film og spil, som et bidrag til at genopvække eller forstærke følelsen af personlig identitet og selvværd. Det er som sagt også den metode, Ove Dahl har anvendt i omtalte projekt. Du kan læse om projektet her: At tage livshistorie alvorlig

De mange idéer, der præsenteres i folderen, kan også bruges i det pædagogiske arbejde med andre grupper, f.eks. mennesker med demens og psykisk udviklingshæmning.

Læs mere om reminiscenswww.reminiscens.dk
På hjemmesiden kan man bl.a. bestille bøger, spil og foredrag om reminiscens. Der informeres også om udlån af ’erindringskasser’.

Læs bogen Remiscens og Livshistorie af Jonas Havelund og Anders Møller JensenEt enkelt bogtip til plejepersonale, ergo- og fysioterapeuter og andre professionelle, der kommer tæt på ældre med demens: Antologien ”Reminiscens og livshistorie – lad livets fortællinger blomstre”. Den udkom i 2006 ved Gyldendal Akademisk og er redigeret af Jonas Havelund og Anders Møller Jensen.

 

 

Ældre demente kan desuden have stor glæde af at besøge ’erindringslejligheden’ i Den Gamle By i Århus. Lejligheden er indrettet med interiør fra 1950’erne, og den er en del af museets såkaldte ’erindringsformidling’: www.dengamleby.dk

Skriverhusets fortælleworkshops kan anbefales til mennesker med lettere demens, senhjerneskade eller udviklingshæmning samt til flygtninge med begrænset kendskab til det danske sprog.

Skriverhusets fortælleworkshops tilrettelægges ud fra den enkelte gruppes forudsætninger og behov. Der arbejdes ud fra en narrativ tilgang.