Print Friendly, PDF & Email

Vores identitet har rødder i livshistorien

Et menneske uden historie er et menneske uden rødder, uden fundament. Derfor omgiver vi os med et væld af historier om verdens tilblivelse, om krige, kærlighed, skikke, lande og slægter. Historier, der giver os en forståelse af, hvordan verden hænger sammen, og hvordan vi selv er en del af det hele.
 Fortællingen om vores eget liv udspringer af alle de historier, andre har fortalt os i tidens løb, og selvfølgelig af alt det, vi selv har oplevet. Den sæk af erindringer og erfaringer, vi har med os. Vores historie fylder ikke meget i den store sammenhæng. Det er ’den lille historie’ i den store, må man sige. Men alligevel er den uendeligt vigtig, og især, hvis vi vil have svar på spørgsmålet ‘hvem er jeg’.
 ”Når du kender din fortid, kan du forstå din nutid og forme din fremtid.” Det er måske ord, du har hørt før, og de er ikke helt forkerte. Vi bruger faktisk livshistorien til at navigere med, som Dorthe Kirkegaard Thomsen formulerer det i sin lille bog ”Livshistorien”. Den er vores kompas.